Predstavljanje novih članova

Molimo nove članove da se predstave zajednici kako bismo se bolje upoznali, a stare članove da pozdrave i ohrabre nove u postavljanju pitanja i odgovora.